JUDr. Martin Palkovič

advokát a konateľ

 

  • Sporová agenda
  • Občianske právo
  • Trestné právo
  • Obchodné právo
  • Pracovné právo

 

2009 - doteraz výkon advokácie
2009 rigorózna skúška - titul JUDr.
2008 advokátska skúška
2005 - 2008 prax advokátskeho koncipienta
2000 - 2005 Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta

JUDr. Mgr. Monika Palkovičová

advokátsky koncipient

 

  • Insolvenčné právo
  • Spotrebiteľské spory
  • Občianske právo
  • Pracovné právo

 

2021 - doteraz advokátsky koncipient
2021 - doteraz správca konkurznej podstaty
2019 rigorózna skúška - titul JUDr.
2012 - 2017 Trnavská univerzita v Trnave, právnická fakulta
2002 - 2007 Univerzita sv. Cyrila a Metoda, marketingová komunikácia

Bc. Daniel Melicher

právny asistent

2022 - doteraz právny asistent - Palkovič advokátska kancelária s.r.o.
2021 - doteraz magisterské štúdium Právnická fakulta, Trnavská univerzita
2021 právny asistent - DT LEGAL, s.r.o.
2021 štátna skúška - titul Bc.
2018 - 2021 bakalárske štúdium Právnická fakulta, Trnavská univerzita