Slovenská advokátska komora Elektronická zbierka zákonov
https://www.sak.sk/ https://www.slov-lex.sk/ezz
Elektronický súdny spis Súdne rozhodnutia
https://obcan.justice.sk/pilot/prihlasenie/realms/RESS_DMZ/protocol/openid-connect/auth?client_id=ress-essp-app-prod&redirect_uri=https%3A%2F%2Fobcan.justice.sk%2Fsudny-spis%2Fspisy&state=aaeaca8b-0177-40cf-8bdb-acce79ebc25d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=649ebd6c-9ed4-4e1a-8009-7375da3337f1https://obcan.justice.sk/sudny-spis/prihlasenie https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie
eŽaloby Overenie právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí
https://obcan.justice.sk/ezaloby https://www.justice.gov.sk/PortalApp/RegisterDoloziekPravoplatnosti/Zoznam.aspx
Notárska komora Notársky centrálny register záložných práv
https://www.notar.sk/ https://www.notar.sk/zalozne-prava/
Notársky centrálny register určených právnických osôb Notársky centrálny register dražieb
https://www.notar.sk/prijimatelia/ https://www.notar.sk/drazby/
Register notárskych zápisníc Register notársky osvedčených podpisov
https://www.notar.sk/overenie-podpisu/ https://www.notar.sk/osvedcenie-podpisu/
Register mimovládnych neziskových organizácií Overenie platnosti občianskeho preukazu
https://ives.minv.sk/rmno/ https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady
Slovenská komora exekútorov Register poverení na vykonanie exekúcie
https://www.ske.sk/ https://obcan.justice.sk/poverenia/
Zoznam správcov konkurznej podstaty Vyhľadávanie v obchodnom vestníku
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/spravca https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Obchodný register Živnostenský register
http://orsr.sk/ https://zrsr.sk/index
Register úpadcov Databázy a registre úradu priemyselného vlastníctva
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/ https://www.indprop.gov.sk/?databazy-a-registre
Katastrálny portál Katastrálna mapa
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/ https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#
Slovenská advokátska komora
https://www.sak.sk/
Elektronický súdny spis
https://obcan.justice.sk/pilot/prihlasenie/realms/RESS_DMZ/protocol/openid-connect/auth?client_id=ress-essp-app-prod&redirect_uri=https%3A%2F%2Fobcan.justice.sk%2Fsudny-spis%2Fspisy&state=aaeaca8b-0177-40cf-8bdb-acce79ebc25d&response_mode=fragment&response_type=code&scope=openid&nonce=649ebd6c-9ed4-4e1a-8009-7375da3337f1
eŽaloby
https://obcan.justice.sk/ezaloby
Notárska komora
https://www.notar.sk/
Notársky centrálny register určených právnických osôb
https://www.notar.sk/prijimatelia/
Register notárskych zápisníc
https://www.notar.sk/overenie-podpisu/
Register mimovládnych neziskových organizácií
https://ives.minv.sk/rmno/
Slovenská komora exekútorov
https://www.ske.sk/
Zoznam správcov konkurznej podstaty
https://obcan.justice.sk/infosud-registre/-/isu-registre/zoznam/spravca
Obchodný register
http://orsr.sk/
Register úpadcov
https://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/
Katastrálny portál
https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal/
Elektronická zbierka zákonov
https://www.slov-lex.sk/ezz
Súdne rozhodnutia
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie
Overenie právoplatnosti a vykonateľnosti súdnych rozhodnutí
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/RegisterDoloziekPravoplatnosti/Zoznam.aspx
Notársky centrálny register záložných práv
https://www.notar.sk/zalozne-prava/
Notársky centrálny register dražieb
https://www.notar.sk/drazby/
Register notársky osvedčených podpisov
https://www.notar.sk/osvedcenie-podpisu/
Overenie platnosti občianskeho preukazu
https://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady
Register poverení na vykonanie exekúcie
https://obcan.justice.sk/poverenia/
Vyhľadávanie v obchodnom vestníku
https://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx
Živnostenský register
https://zrsr.sk/index
Databázy a registre úradu priemyselného vlastníctva
https://www.indprop.gov.sk/?databazy-a-registre
Katastrálna mapa
https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#